Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

AKTUALNOŚCI

Ikona1

KOMUNIKAT dotyczący organizacji staży w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa

czytaj więcej
Ikona8

Komunikaty w sprawie: przyjmowania wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu do podjęcia działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy, projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 oraz o dofinansowanie bezrobotnemu do podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

czytaj więcej
Ikona4

KOMUNIKAT dotyczący organizacji staży w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie