2013-11-23

Forum partnerstwa ZIR 26.06.2013r.

 

Forum Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie Integracja Rozwój” 26.06.2013r.

W dniu 26.06.2013r. odbyło się Forum Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie Integracja Rozwój”. Podczas Forum odbyły się wybory uzupełniające do Rady Partnerstwa. Z listy samorządowej wybrano P. Annę Białasz reprezentującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz P. Jolantę Krop reprezentującą Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Z listy przedsiębiorców wybrano P. Małgorzatę Kwiecińską z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno  - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Forum wyłoniło również Przewodniczącą Rady, którą została P. Jolanta Krop.

 

Rada Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie Integracja Rozwój” Kadencja marzec 2012 – marzec 2014

Jolanta Krop Przewodnicząca
Janina Mikulska Wiceprzewodnicząca
Edyta Gajewska Wiceprzewodnicząca

a)    Lista przedstawicieli samorządowych

1.     Jolanta Krop
2.     Andrzej Chrząstowski
3.     Marek Słupczyński
4.     Anna Białasz
5.     Jacek Kosiński 

b)    Lista przedstawicieli organizacji społecznych

1.     Beata Juśkiewicz-Bartnik
2.     Joanna Bielecka
3.     Edyta Gajewska
4.     Leszek Siwiec 
5.     Marianna Myka

c)     Lista przedstawicieli pracodawców

1.     Mieczysław Wieczerza
2.     Krystyna Szpak-Lipińska
3.     Anna Łopąg
4.     Janina Mikulska
5.     Małgorzata Kwiecińska

Liczba wyświetleń: 1515

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: