Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

2013-11-24

Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych

 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. z mocy prawa, osoby bezrobotne, niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby bezrobotne, nie zaś jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

 

W związku z powyższym osoby bezrobotne, które do tej pory podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej powinny zostać wyrejestrowane z tego ubezpieczenia.

Jeśli osoba bezrobotna została zgłoszona do ubezpieczenia przez pracującego małżonka / rodzica - wyrejestrowania dokonuje zakład pracy na wniosek pracownika.

Jeżeli osoba bezrobotna została zgłoszona do ubezpieczenia przez małżonka / rodzica pobierającego świadczenia emerytalne lub rentowe - wyrejestrowania dokonuje ZUS / KRUS na wniosek osoby pobierającej emeryturę / rentę.

Jeżeli osoba bezrobotna została zgłoszona do ubezpieczenia przez małżonka / rodzica pracującego w krajach Unii Europejskiej - wyrejestrowania dokonuje NFZ na wniosek ubezpieczonego członka rodziny.


 

Od dnia 01.02.2009 r. osoby bezrobotne z prawem do zasiłku dla bezrobotnych oraz bez prawa do zasiłku są obowiązane do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach ( druk ZUS – ZLA ).

 

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Jednocześnie informujemy, że osoby bezrobotne przebywające na leczeniu w zamkniętych ośrodkach, są zobowiązane również do dostarczenia druku ZUS ZLA niezwłocznie po zakończonym leczeniu.

 

Liczba wyświetleń: 4846

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez:

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie