2018-05-25

Klauzula informacyjna dla osob bezrobotnych i poszukujących pracy czytaj więcej


Klauzula informacyjna ogólna czytaj więcej


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy o sposobie realizacji tzw. punktu kontaktowego dla interesantów i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapewnienia wykonania praw i obowiązków osób, których dane dotyczą.
 

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmie (PUP w Chełmie)

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
luch@praca.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie

Adres

Dane kontaktowe

Pani Beata Woroszyło

Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm


e-mail:
iodo@zeto.lublin.pl  

Liczba wyświetleń: 257

Artykuł dodany przez: Szychiewicz Leszek

Artykuł zredagowany przez: Szychiewicz Leszek