Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

2017-10-17

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE BEZ POZWOLENIA

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestruje oświadczeń
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.
Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

 

Praca na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez pup w 2017 r. będzie mogła być wykonywana do końca 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie wizy w związku z rejestracją oświadczenia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

 

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2017 poz. 1543) i stopniowym wygaszaniem możliwości pracy cudzoziemców na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

 

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych.  Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy. Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2017 poz. 1543). 

Żródło: MPIPS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na stronie www.psz.praca.gov.pl Po wypełnieniu formularza elektronicznego należy zgłosić się do PUP w Chełmie w celu podpisania i odbioru oświadczenia.

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek rejestracji stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Oświadczenie powinno zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę oraz cudzoziemca a także wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( poz. 588 ).

 

 

Zasady rejestracji oświadczeń:

  1. Dokument należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym;
  2. Pracodawca niebędący osobą fizyczną, powinien przedstawić w urzędzie aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność (wpis do KRS bądź wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej); w przypadku działalności rolniczej – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS bądź zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument, który potwierdzi posiadanie gospodarstwa rolnego;
  3. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności rolniczej bądź gospodarczej, powinny posiadać dokument tożsamości;
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o rejestracji na oryginale i kopii oświadczenia;
  5. Pracodawca zobowiązany jest przekazać oryginał  oświadczenia cudzoziemcowi.

 

 

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

 

Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.)

Pliki do pobrania
wniosek-o-wydanie-informacji-na-temat-mozliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych-podmiotu-powierzajacego-wykonanie-pracy-cud.docx (DOCX, 41,8 KB) 2017-08-21 09:04:53 41,8 KB pobierz
wniosek-o-zarejestrowanie-oswiadczenia-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-obywatelowi-republiki-armenii-republiki-bialorus-republiki-gruzji-republiki-moldowy-federacji-rosyjskiej-lub-ukrainy.docx (DOCX, 45,3 KB) 2017-07-07 08:03:51 45,3 KB pobierz
wzor-oswiadczenia.docx (DOCX, 32 KB) 2017-07-07 07:58:09 32 KB pobierz
ustawa-o-cudzoziemcach.pdf (PDF, 1,36 MB) 2014-07-31 11:40:31 1,36 MB pobierz
broszura-zmiany-w-ustawie-o-cudzoziemcach.pdf (PDF, 551 KB) 2014-07-31 10:37:28 551 KB pobierz
Ustawa u skutkach (Dz.U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769) (PDF, 791 KB) 2013-11-23 11:54:14 791 KB pobierz
Ustawa o cudzoziemcach ulotka wstępna (PDF, 365 KB) 2013-11-23 11:54:14 365 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 376

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Klasura Andrzej

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie