Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

STAŻE

2013-11-24

Staże

STAŻ -  to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Celem stażu jest:

▪ umożliwienie bezrobotnemu nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,

▪ zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

W przypadku osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia staż może trwać do 6 miesięcy.

Odbycie stażu potwierdzają dokumenty:

zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez starostę(urząd pracy),

▪ opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu i pozyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.


Organizatorem stażu może być:
- pracodawca tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
- przedsiębiorca niezatrudniający pracowników( na zasadach przewidzianych dla pracodawców),
- rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
- pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej,
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzającej dział specjalny produkcji rolnej

Organizacja stażu
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem dla bezrobotnego stażu  składa do Powiatowego Urzędu Pracy  wniosek
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu / wnioski do pobrania na stronie internetowej http://www.pupchelm.pl
-zakładka wzory dokumentów lub w siedzibie urzędu Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 162.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, natomiast
u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy  informuje pisemnie organizatora stażu w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości: obowiązujące stawki kliknij tutaj  oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne.

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.     

Po zakończeniu stażu stażysta jest zobligowany sporządzić sprawozdanie     z przebiegu stażu i poświadczyć je u opiekuna stażu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od Organizatora stażu bezrobotny przedkłada tę opinię wraz ze sprawozdaniem w urzędzie pracy.

 

Pliki do pobrania
zasady-dot-organizacji-stazy-w-2019r.doc (DOC, 94 KB) 2019-06-17 08:29:31 94 KB pobierz
wniosek-pracodawcy-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-power.doc (DOC, 411 KB) 2019-06-17 08:29:22 411 KB pobierz
wniosek-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-rpo.doc (DOC, 557 KB) 2019-06-17 08:29:12 557 KB pobierz
wniosek-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-funduszu-pracy.doc (DOC, 178 KB) 2019-06-17 08:29:04 178 KB pobierz
wniosek-o-zorganizowanie-stazu-w-gospodarstwie-rolnym.doc (DOC, 118 KB) 2019-06-17 08:28:56 118 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-w-ramach-rpo-wl.doc (DOC, 254 KB) 2019-01-09 08:33:59 254 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-power-iv.doc (DOC, 164 KB) 2019-01-09 08:33:51 164 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-fundusz-pracy.doc (DOC, 47 KB) 2019-01-09 08:33:37 47 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odywajacej-staz-w-ramach-rpo-wl.doc (DOC, 253 KB) 2019-01-09 08:33:26 253 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odywajacej-staz-w-ramach-power-iv.doc (DOC, 163 KB) 2019-01-09 08:33:18 163 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odywajacej-staz-w-ramach-fundusz-pracy.doc (DOC, 25 KB) 2019-01-09 08:33:09 25 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-rpo-wl.doc (DOC, 286 KB) 2019-01-09 08:32:59 286 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-power-iv.doc (DOC, 197 KB) 2019-01-09 08:32:50 197 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-fundusz-pracy.doc (DOC, 61,5 KB) 2019-01-09 08:32:42 61,5 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 2709

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Klasura Andrzej

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie