Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

STAŻE

2013-11-24

Staże

STAŻ -  to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Celem stażu jest:

▪ umożliwienie bezrobotnemu nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,

▪ zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy.

W przypadku pozostałych bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy staż może trwać do 6 miesięcy.

Odbycie stażu potwierdzają dokumenty:

zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez starostę(urząd pracy),

▪ opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu i pozyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.


Organizatorem stażu może być:
- pracodawca tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
- przedsiębiorca niezatrudniający pracowników( na zasadach przewidzianych dla pracodawców),
- rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
- pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej,
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzającej dział specjalny produkcji rolnej

Organizacja stażu
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem dla bezrobotnego stażu  składa do Powiatowego Urzędu Pracy  wniosek
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu / wnioski do pobrania na stronie internetowej http://www.pupchelm.pl
-zakładka wzory dokumentów lub w siedzibie urzędu Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 162.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, natomiast
u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy  informuje pisemnie organizatora stażu w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości: obowiązujące stawki kliknij tutaj  oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne.

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.     

Po zakończeniu stażu stażysta jest zobligowany sporządzić sprawozdanie     z przebiegu stażu i poświadczyć je u opiekuna stażu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od Organizatora stażu bezrobotny przedkłada tę opinię wraz ze sprawozdaniem w urzędzie pracy.

 

Pliki do pobrania
wniosek-pracodawcy-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-po-wer-iv.doc (DOC, 403 KB) 2018-07-11 07:05:44 403 KB pobierz
wniosek-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-funduszu-pracy.doc (DOC, 169 KB) 2018-07-11 07:05:44 169 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-po-wer-iv.doc (DOC, 164 KB) 2018-07-11 07:05:44 164 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odywajacej-staz-w-ramach-po-wer-iv.doc (DOC, 163 KB) 2018-07-11 07:05:44 163 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-power-iv.doc (DOC, 196 KB) 2018-07-11 07:05:44 196 KB pobierz
zasady-dot-organizacji-stazy-w-2018r.doc (DOC, 87,5 KB) 2018-01-10 13:31:19 87,5 KB pobierz
wniosek-o-zorganizowanie-stazu-w-gospodarstwie-rolnym.doc (DOC, 117 KB) 2017-07-12 10:04:47 117 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-po-wer.doc (DOC, 181 KB) 2015-11-17 09:00:23 181 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odywajacej-staz-w-ramach-po-wer.doc (DOC, 179 KB) 2015-11-17 08:58:59 179 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-power.docx (DOCX, 168 KB) 2015-11-17 08:53:00 168 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-nowe-logo.doc (DOC, 287 KB) 2015-10-22 10:06:09 287 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osoby-odbywajacej-staz-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-nowe-loga.doc (DOC, 253 KB) 2015-10-22 10:05:50 253 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-nowe-logo.doc (DOC, 254 KB) 2015-10-22 10:05:35 254 KB pobierz
sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-2013-fp.doc (DOC, 47 KB) 2015-02-09 07:54:10 47 KB pobierz
opinia-koncowa-dla-osob-odbywajacych-staz-fp.doc (DOC, 25 KB) 2013-11-24 12:26:03 25 KB pobierz
lista-obecnosci-stazysty.doc (DOC, 61 KB) 2013-11-24 12:26:03 61 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 2315

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Szychiewicz Leszek

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie