powrót do wersji graficznej
A- A A+

Powiatowy Urząd Pracy

12:58

2019-08-23

Rekrutacja do Centrum Usług Wspólnych

Missing
czytaj więcej

11:27

2019-08-20

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Missing
czytaj więcej

08:50

2019-08-20

Komunikat dotyczący naboru wniosków - bon na zasiedlenie

Missing
czytaj więcej

11:45

2019-08-09

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Missing
czytaj więcej

11:43

2019-08-09

KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Missing
czytaj więcej

09:13

2019-08-07

KOMUNIKAT w sprawie finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych

Missing
czytaj więcej

08:04

2019-08-07

Komunikat w sprawie wstrzymania naboru wniosków na organizację miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Nowy start – lepsze jutro (V)” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

Missing
czytaj więcej

07:57

2019-08-07

KOMUNIKAT dotyczący organizacji robót publicznych w ramach programu lokalnego „Bezpieczna szkoła 2019”

Missing
czytaj więcej

11:57

2019-08-06

Lubelska Fundacja Rozwoju "Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej ".

Missing
czytaj więcej

12:19

2019-08-01

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne 09.08.2019 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. Praca w Niemczech: opiekunka/opiekun osób starszych

Missing
czytaj więcej