powrót do wersji graficznej
A- A A+

Powiatowy Urząd Pracy

AKTUALNOŚCI

08:04

2019-08-07

Komunikat w sprawie wstrzymania naboru wniosków na organizację miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Nowy start – lepsze jutro (V)” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2

Missing
czytaj więcej