Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

Logowanie pracodawcy

Zgłoszenie oferty pracy zatrudnienia

Oferta zamknięta/otwarta?


Rodzaj oferty


Dane pracodawcy


Dane pracodawcy
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Osoba reprezentująca pracodawcę
Informacje dodatkowe
Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie
Informacje o prowadzonej działalności
Konto w bazie firm

Jeżeli chcesz założyć konto w serwisie, zaznacz poniższa opcję. Twoim loginem będzie Numer Identyfikacji Podatkowej

Informacja dotycząca zgłaszanego miejsca zatrudnienia


Zawód i stanowisko
Wakaty
Zasięg i terminy
Szczegóły zatrudnienia
Wynagrodzenie
Wymagania i oczekiwania pracodawcy

Oświadczenie pracodawcy


Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym „kto składając zeznanie mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…)", oświadczam iż:

Skazanie wyrokiem
Postepowanie wyjaśniające
Zgłoszenie oferty

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli z państw EOGProjektowanie stron: mescaldesign.pl